Λίστα παρεχόμενων υπηρεσιών

Τεχνικος Η/Υ

Πλήρης εξοικείωση με προβλήματα που σχετίζονται τόσο με θέματα υλισμικού όσο και με θέματα λογισμικού. Η εξυπηρέτηση είναι άμεση και η λύση η καλύτερη δυνατή.

Τεχνικος Δικτυων

Άριστα γνώση τεχνικών εγκατάστασης, ρύθμισης, συντήρησης, δικτύων πληροφορικής σε απόλυτη αντιστοιχία με τις απαιτήσεις λογισμικού και υλισμικού.

Σχεδιασμος Τεχνολογιων Internet

Πλήρης επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας καθώς επίσης και κατοχή των πλέον σύγχρονων εργαλείων τεχνικής ανάπτυξης και γραφιστικού σχεδιασμού για το διαδίκτυο. Δυνατότητα σχεδιασμού , βελτίωσης και συντήρησης κάθε είδους ιστοσελίδας και διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση δημοφιλών και εξελιγμένων γλωσσών προγραμματισμού.

Σχεδιασμος Ηλεκτρονικου Καταστηματος

Ολοκληρωμένη κατάρτιση σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων για επιχειρήσεις που είναι αναγκαία η έντονη παρουσία τους στο διαδίκτυο (επιχειρήσεις που σχετίζονται με το εμπόριο , τον τουρισμό καθώς και την εστίαση).